Provoz a kapacita MŠ

Mateřská škola Libňatov je otevřena od 6.30 do 16.00 hodin.

Rodiče přivádějí děti zpravidla do 8 hodin. Po dohodě s učitelkou mohou dítě přivést a vyzvednout v kteroukoliv dobu.

 

Od 1. září 2012 byla navýšena kapacita mateřské školy z 28 na 40 dětí.

Od 1. září 2014 byla navýšena kapacita na 43 dětí.

Věkové složení dětí je od 2 do 6 let.

 

V současné době v mateřské škole pracují 3 učitelky, všechny na plný úvazek. O provoz se stará 1 školnice, která má na starost nejen úklid celé budovy, údržbu okolí školy, ale i praní povlečení a ručníků a pomoc při oblékání dětí. Ve školní jídelně pracuje 1 kuchařka, která je zároveň vedoucí školní jídelny a 1 pomocná kuchařka na poloviční úvazek.