Informace o nás

Mateřská škola v Libňatově byla založena z dětského útulku od 1.září 1976. Ten byl na návrh výboru žen v Libňatově zřízen pro řešení naléhavé situace nedostatku pracovních sil v založeném JZD. Z historie nutno připomenout, že na jeho vybudování se podíleli místní občané ve svém volném čase a že se v průběhu stavby potýkali s nemalými potížemi a překážkami, které dokončení prací jen zpomalovalo. Společnými silami byla přestavba dokončena a 19. prosince 1965 slavnostně otevřena. V této podobě se nachází dodnes.

Mateřská škola v Libňatově se nachází ve středu obce, mimo hlavní komunikaci. Je umístěna v budově rodinného domku upraveného pro potřeby předškolních dětí.

K užívání slouží učebna, herna - jejíž součástí je několik hracích koutků, které lze podle potřeb dětí obměňovat. Slouží také jako tělocvična - jsou zde umístěny švédské lavičky, ribstol, švédská bedna a další tělocvičné nářadí. Ke stravování dětí slouží jídelna.

Vedle třídy se nachází umývárna se čtyřmi umývadly a čtyřmi záchodky. Chodbičkou přijdeme do šatny dětí, kde jsou umístěny informační nástěnky pro rodiče i veřejnost.

V roce 2005 byla dokončena rekonstrukce podkrovní části budovy, kde z půdních prostorů vznikla ložnice pro odpolední odpočinek, umývárna se sprchovým koutem pro děti, WC, úklidová komora pro personál. Ve zbývajícím prostoru byla vybudována kancelář. V roce 2010 proběhla kompletní rekonstrukce sociálních zařízení pro děti, tak aby vyhovovala všem požadavkům na zdravý, přirozený vývoj předškolních dětí. V roce 2012 byla mateřská škola rozšířena o další třídu, která vznikla v prvním poschodí ze stávající ložnice. Drobnými úpravami bylo vytvořeno nové podnětné prostředí přizpůsobené potřebám a zájmům dětí s několika hracími koutky, které se podle zájmů dětí snadno obměňují. Tím ale zanikla stávající ložnice, takže v době odpočinku se ve třídách rozkládají matrace a lehátka. U mateřské školy je prostorná školní zahrada s pískovištěm, houpačkami, dětským altánem, stolky a lavičkami, přizpůsobená k užívání předškolním dětem.

Mateřskou školu navštěvují nejen děti z Libňatova.  Dojíždějí k nám  také děti ze sousedního Maršova, Úpice, Havlovic, Trutnova a děti z vedlejšího náchodského okresu - z Křižanova, Litoboře, Slatiny nad Úpou.

Mateřská škola je známá vřelým přístupem k dětem a dobrou spoluprácí s rodiči, připraveností prvňáčků na vstup do základní školy (a to nejen po stránce vědomostí, ale především samostatností, zodpovědným přístupem k povinnostem, jednáním s okolím), pořádáním společných akcí pro rodiče a děti, veřejnými vystoupeními dětí, spoluprací mateřských škol Suchovršice, Libňatov, Havlovice – známé veřejnosti jako SU-LI-HA-RA.

Neméně známá je i kuchyně mateřské školy pro svou rozmanitost, nápaditost ve skladbě jídel, zařazování všech součástí zdravé výživy do jídelníčků, využívání moderních trendů školního stravování a to vše v chutně upravených jídlech.