Zápis ze schůzky rodičů u Kaštánků konané 10. září 2014

16.09.2014 15:27
 1. Ředitelka přivítala přítomné a poděkovala za sponzorské příspěvky.
   
 2. Ř. informovala rodiče o složení třídy – celkem 26 dětí, z toho 15 chlapců +11 dívek, třídními učitelkami jsou Monika Pajerová a Jana Teichmanová, děti oslovují učitelky – paní učitelka Monika, p. uč. Jana, p. uč. Iva.
   
 3. Ř. seznámila rodiče s režimem dne ve třídě Kaštánků – ideální doba příchodu dětí do 8 hodin – dostatek času pro spontánní hru, pro začlenění do kolektivu.
  Přesnídávka už v 8,15 hod., oběd v 11,15 hod. Čas odchodu z mateřské školy po odpolední svačině nejdříve v 14,45. Odchod po obědě nejdříve ve 12 hod.
   
 4. Uč. požádaly rodiče o omezení přinášení vlastních hraček do MŠ – možnost rozbití, ztráty – není v našich silách všechny hračky ohlídat. Dále požádaly o vzájemnou spolupráci při prvotní sebeobsluze dětí – oblékání kalhot, bačkůrek, společná důslednost, papírky na WC mají děti v krabičce na okně. Dále učitelky poprosily rodiče, aby dětem nenechávaly bonbóny bez vědomí učitelek v šatně.
   
 5. Omlouvání dětí VŽDY učitelkám - osobně předem nebo telefonicky, případně SMS zprávou na mobil, zároveň se odhlásí strava. Pro odhlášení obědů je nutné omluvit děti nejpozději do 7,30 hodin, při neodhlášení oběda je možno si ho první den do 13 hodin odebrat, při neomluvené nepřítomnosti se každý další den započítává plná cena oběda, tj. 45 Kč za každý neomluvený den.
   
 6. Placení stravného a školného vždy pozadu za uplynulý měsíc. Na začátku každého příštího měsíce jsou na nástěnce u jídelníčku vyvěšeny lístečky na placení. Platí se do 5. pracovního dne následujícího měsíce, poplatky vybírá paní kuchařka v kuchyni, stačí zaklepat na dveře u kuchyně. Poplatky se pro letošní školní rok nemění (26Kč/den+200Kč/měsíc školné).  
   
 7. Co děti potřebují: balík papírových kapesníků, pastu na zuby, 50 Kč do Fondu dětí, 20 Kč členství SULIHARA. Na podzimní vycházky jsou vhodné holínky, případně pláštěnku. VŠECHNY VĚCI PODEPSANÉ!
  Při placení různých poplatků sledovat přehledy o platbách jsou vyvěšeny na nástěnce pro přehled a kontrolu rodičů.
   
 8. Uč. požádaly rodiče dívek s dlouhými vlasy o gumičky na stažení vlasů, dále o dostatek náhradního oblečení v košíčku, v zimě pak o rukavice připevněné na gumu, aby se zabránilo ztrátě. Prosíme rukavice NE PRSTOVÉ.
   
 9. Informace o připravovaných akcích:
  - Středa 17. září - Výlet do Broumova – interaktivní výstava Play Broumovsko + farma Wenet – příchod dětí do 7, 45 hod, odjezd    po svačině v 8,30 hodin, návrat do 16 hodin, cena 100 Kč
  - vánoční tvoření s rodiči – 1. týden v prosinci
  - Vánoční besídka – poslední týden před Vánocemi v Kulturním domě
  - Drakiáda – spolu c ČČK – říjen
   
 10. Nabídka kroužků a dalších aktivit pořádaných MŠ:
      Návštěvy solné jeskyně – říjen – listopad (5 pobytů) cena 150 Kč+   záloha na dopravu 300 Kč
      Plavecký kurs – od ledna 10 výukových lekcí – cena 490 Kč + záloha na dopravu - bude upřesněno
      Lyžařská školička – únor – březen
      Keramický kroužek – 1x za měsíc - cena 275 Kč/pololetí
      Kroužek angličtiny - 1x za týden -  cena 500 Kč/pololetí
      Dechová cvičení na flétničky - 1x týdně – od 4 let
      Logopedická prevence – vždy 1x za 2 týdny – 25 Kč/1schůzka – od 4let
   
 11. Rodiče vyplnili prohlášení o vyzvedávání dětí z mateřské školy, aktualizovali    změny v Evidenčních listech dětí, provedli kontrolu tel. kontaktů.
   
 12. Oznámení o uzavření mateřské školy:
  pondělí 27. října 2014
  o vánočních svátcích: od 22. 12. 2014 do 2. 1. 2015
   
 13. Nabídka zvýhodněného předplatného časopisu Dráček – 29 Kč/1ks.
   
 14. Zjištění zájmu rodičů o vánoční fotografování dětí – většina ano.
   
 15. Diskuze: Š. Svatá prosí o vyvěšení básniček a písniček pro domácí opakování.
   
 16. Rodiče podle zájmu individuálně hovořili s učitelkou.
   
 17. Rozloučení, závěr.

—————

Zpět