Zápis ze schůzky rodičů u Dubínků konané 8. září 2014

16.09.2014 15:17
 1. Ředitelka přivítala přítomné a poděkovala za sponzorské příspěvky.
   
 2. Ř. informovala rodiče o složení třídy – celkem 18 dětí, z toho 13 předškoláků, 12 chlapců + 6 dívek.
   
 3. Ř. krátce pohovořila o přípravě dětí k zápisu do základní školy – připomněla správné držení psacího náčiní, lžíce, příboru (v MŠ od 5 let), důležitá je sociální zralost dítěte – schopnost být odloučen na delší dobu od rodičů, reagovat na slovní pokyny uč., schopnost dokončit činnost, důslednost, neméně důležitá je sebeobsluha – oblékání, ukládání osobních věcí a zodpovědnost za ně, samostatnost používání WC, schopnost komunikace, vyprávění prožitého.
  Na konec listopadu je plánováno setkání rodičů s p. uč. 1. třídy s krátkou ukázkou činností, které by děti měly zvládnout před zápisem do ZŠ.
   
 4. Dále připomněla vhodný čas příchodu dětí do mateřské školy – ideální do 8. hodiny, aby měly děti dostatek prostoru pro spontánní hru. Čas odchodu z mateřské školy po odpolední svačině nejdříve ve 14,45. Odchod po obědě nejdříve ve12,15 hodin.
   
 5. Omlouvání dětí VŽDY učitelkám - osobně předem nebo telefonicky, případně SMS zprávou na mobil, zároveň se odhlásí strava. Pro odhlášení obědů je nutné omluvit děti nejpozději do 7,30 hodin, při neodhlášení oběda je možno si ho první den do 13 hodin odebrat, při neomluvené nepřítomnosti se každý další den započítává plná cena oběda, tj. 45 Kč za každý neomluvený den.
   
 6. Placení stravného a školného vždy pozadu za uplynulý měsíc. Na začátku každého příštího měsíce jsou na nástěnce u jídelníčku vyvěšeny lístečky na placení. Platí se do 5. pracovního dne následujícího měsíce, poplatky vybírá paní kuchařka v kuchyni, stačí zaklepat na dveře u kuchyně. Poplatky se pro letošní školní rok nemění (26Kč, příp. 29Kč na celý den+200Kč školné).
   
 7. Co děti potřebují: balík papírových kapesníků, pastu na zuby, 50 Kč do Fondu dětí, 20 Kč členství SULIHARA. Na podzimní vycházky jsou vhodné holínky, případně pláštěnku. VŠECHNY VĚCI PODEPSANÉ!
  Při placení různých poplatků sledovat přehledy o platbách jsou vyvěšeny na nástěnce pro přehled a kontrolu rodičů.
   
 8. Ř. poprosila rodiče dívek s dlouhými vlasy o gumičky na stažení vlasů.
   
 9. Informace o připravovaných akcích:
  - Středa 17. září - Výlet do Broumova – interaktivní výstava Play  Broumovsko + farma Wenet – příchod dětí do 7, 45 hod, odjezd po svačině v 8,30 hodin, návrat do 16 hodin, cena 100 Kč
  - vánoční tvoření s rodiči – 1. týden v prosinci
  - Vánoční besídka – poslední týden před Vánocemi v Kulturním domě
  - Drakiáda – spolu s ČČK – říjen
   
 10. Nabídka kroužků a dalších aktivit pořádaných MŠ:
      Návštěvy solné jeskyně – říjen – listopad (5 pobytů)
              cena 150 Kč + záloha na dopravu 300 Kč
      Plavecký kurs – od ledna 10 výukových lekcí
              cena 490 Kč + záloha na dopravu - bude upřesněno
      Lyžařská školička – únor – březen
      Keramický kroužek – 1x za měsíc - cena 275 Kč/pololetí
      Kroužek angličtiny - 1x za týden -  cena 500 Kč/pololetí
      Dechová cvičení na flétničky - 1x týdně
      Logopedická prevence – vždy 1x za 2 týdny – 25 Kč/1schůzka
      Šikovné ručičky – 1x za měsíc místo poledního odpočinku
   
 11. Rodiče vyplnili prohlášení o vyzvedávání dětí z mateřské školy, aktualizovali změny v Evidenčních listech dětí, provedli kontrolu tel. kontaktů
   
 12. Oznámení o uzavření mateřské školy:
  pondělí 27. října 2014
  o vánočních svátcích: od 22.12. 2014 do 2.1.2015.
   
 13. Nabídka zvýhodněného předplatného časopisu Dráček – 29 Kč/1ks
   
 14. Zjištění zájmu rodičů o vánoční fotografování dětí – většina ano.
   
 15. Diskuze:
  P. Bejrová – aktivity pro nespící děti? – odpočívají na postýlkách, jiné aktivity nelze uplatnit z prostorových a organizačních důvodů,
  V. Balcarová pozvala rodiče do Sokola na cvičení rodičů s dětmi – vždy ve ČT od 16,15 hodin na sále Kulturního domu.
   
 16. Rodiče podle zájmu individuálně hovořili s učitelkou.
   
 17. Rozloučení, závěr.

—————

Zpět