Sluníčko 2018

19.06.2018 22:26

Veřejné vystoupení dětí SULIHARY, kterým pravidelně zakončujeme celoroční projekty, se tentokrát konalo na hřišti v Libňatově. Letošní projekt TAJEMSTVÍ STUDÁNEK připomínal dětem význam vody pro život, potřebu ochraňovat přírodní vodní zdroje, chránit studánky a starat se o ně tak, jako to dělají děti ze SULIHARY.

Ve vystoupeních, která si mateřské školy na téma NA VODĚ připravily, diváci viděli, jak se v Havlovicích starají o studánky a že se nebojí ani tancovat v dešti. Děti ze Suchovršic předvedly, kdo ve vodě a u vody žije a přivezly s sebou i lesní víly, které pomáhají pečovat o studánky v lese a libňatovští ukázali, jak si děti rády s vodou hrají, na potoce si postavily mlýnek. Ten hlídal velmi smutný vodník, kterého nakonec roztančily vodní víly.

Velmi vydařené vystoupení odměnili diváci velkým potleskem, který si všechny děti určitě zasloužily.

I. Pichová

 

Podívejte se na fotky

—————

Zpět