Slavili jsme 100 let s republikou

07.11.2018 21:01

Po celý týden jsme s dětmi slavili její významné výročí. Děti s rodiči přinášejí do školky prvorepublikové předměty, oblečení, fotografie, hračky, encyklopedie, které tuto dobu připomínají. Děti porovnávají předměty z období první republiky s těmi současnými, pro představu počítáme republice roky a srovnáváme s těmi, kolik roků je každému z dětí. Zpíváme staré české písničky, posloucháme a zpíváme státní hymnu. Ve středu se všichni oblékneme do státních barev a pokoušíme se udělat živý obraz naší vlajky. Zkoumáme a vytváříme mapu české republiky, poznáváme místo, kde se nachází školka i bydliště.

V obou třídách děti vyrábějí lípu, náš národní strom.

Vyvrcholením oslav je vystoupení starších dětí na slavnostním sázení lípy svobody v obci.

Podívejte se na fotky!

—————

Zpět