Setkání předškoláků

19.02.2017 10:37

Ve čtvrtek 9. února přijela za předškoláky vzácná návštěva. Navštívila nás paní učitelka Radka ze ZŠ Bratří Čapků v Úpici, aby budoucím prvňáčkům a jejich rodičům ukázala, na co se připravit ještě před zápisem do 1. třídy.

Děti si vyzkoušely poznávání hlásky na začátku slova, rozkládaly slova na slabiky, poznávaly číslice, geometrické tvary, domácí zvířata a jejich mláďata, části těla.

Rodiče měli možnost sledovat, jak jejich děti spolupracují, jak reagují na pokyn učitelky, zapojují se do činností. Na závěr pak p. učitelka připomněla nutnou zralost také po stránce sociální, samostatnost dětí při sebeobsluze a zodpověděla dotazy rodičů, týkající se školní zralosti.

Děkujeme za příjemně strávené a hlavně přínosné odpoledne.

Podívejte se na fotografie

—————

Zpět