Květinka rozkvete, krásně je na svět

29.03.2015 22:43

Při první jarní tvořivé pohádce se děti seznámily s jarními květinami, vyzkoušely si, jak se po zimě probouzí, z čeho vyrostou, co potřebují k růstu a jak je třeba se o ně starat. Přitom si zopakovaly barvy, porovnávaly velikosti kytiček, nechyběly ani kytičkové básničky. Když jsme zasadili cibulky a zaseli semínka, každý si vyrobil svoji kytičku, mohli jsme začít s tvořením ve dvojicích. Děti jsou už na společné tvoření zvyklé, umí dobře spolupracovat, starší práci organizují  a mladší jim pomáhají. Že je takové činnosti baví je zřejmé z jejich výtvorů.

Podívejte se

—————

Zpět