Ekovýlet do Horního Maršova

25.07.2018 22:42

V rámci celoročního projektu SULIHARY TAJEMSTVÍ STUDÁNEK jsme si na společný výlet zamířili do Střediska ekologické výchovy SEVER v Horním Maršově. Naplánovali jsme dětem program s pozorováním života u vody, jehož součástí byl monitoring vodních živočichů. Vybaveni holínkami jsme se těšili, co všechno ve vodě uvidíme a nelitovali jsme. Po úvodním seznámení s obrázky živočichů, které můžeme v Úpě uvidět, se děti, vybavené badatelským načiním, vydaly lovit přímo do řeky. Že byly úspěšné, ukazují fotografie. Ze všech živočichů nejčastěji objevily chrostíky a jepice, což značí, že voda v řece je krásně čistá.

Druhým programem bylo zkoumání barev a zvuků přírody, přitom děti poznávaly přírodu hmatem, čichem, vytvářely barevné paletky nebo voňavý barevný koktejl.

Společné jsme si užili dopoledne zase trochu jinak a bylo to moc príma.

I. Pichová

 

Podívejte se na fotky!

—————

Zpět