Čtvrteční zkoušky a páteční vystoupení

11.07.2012 09:43

Ve čtvrtek nás čekaly zkoušky dvě – ranní projížděčka celého II. programu, a pak odpoledne generálka. V zákulisí stále probíhají bouřlivé diskuse s autory skladby, režie stále mění nástupy i odchody z plochy, všichni chceme, aby se naše skladba líbila, aby si ji všichni cvičenci užili a aby vše proběhlo v klidu a pohodě.

Povedlo se, vždy jsme se včas dostavili na seřadiště a s pomocí našich „doprovodů“ byli do poslední chvíle před nástupem na plochu zásobeni pitím a vodou na osvěžení a všechny děti tak mohly v pohodě nasávat atmosféru téhle významné události. Za to patří bratrům Alešovi a Jéňovi, sestře Martině, Kátě, Lence, Janičce i Verunce veliké díky. Byli našimi velkými pomocníky po celou dobu pobytu a pro děti dobrými kamarády.

Velká pochvala a dík směřuje k nejmenším cvičencům, kteří celý týden bezvadně spolupracovali, byli prima parta a nakonec všem předvedli, že se i při tak velké konkurenci  dokážou prosadit a tím si získali obdiv a sympatie samotných autorů skladby manželů Sobotových (+foto) .

V pátek jsme naposledy společně posnídali, zabalili zavazadla a těšili se na naše velké vystoupení – vždyť přijedou i někteří rodiče a těm se chceme líbit nejvíce.

Vše se povedlo na jedničku. Každý byl v pravý čas přesně tam, kde měl být. Bouřlivý potlesk z hlediště završil naši celoroční práci a píli nejen dětí, ale i dospělých cvičenců. Byl to nádherný pocit, který se nedá popsat. Opouštěla jsem cvičební plochu se slzami dojetí v očích, s vděkem a hrdostí na to že, jsme TO dokázali a cvičili tady v Edenu, na XV. Všesokolském sletu.

Velký dík patří také rodičům všech dětí, kteří nám dali důvěru a svým dětem umožnili se s námi této velké sokolské oslavy zúčastnit.

Iva Pichová

 

Fotografie ZDE

—————

Zpět