Červnová loučení

24.07.2015 16:51

Měsíc červen je ve školách, velkých i těch nejmenších, zasvěcen velkému finiši, ale především velkému loučení. Nejinak tomu bylo také v naší školičce. Po řadě vystoupení dětí na veřejných akcích, soutěžích, výletech, přišlo na řadu velké loučení s partou těch nejstarších – prvňáčků, které v září čeká jejich první školní lavice.

Předškoláčci v pátek ráno předali květiny a dárečky paní Blaničce a kuchařkám, potom jsme zhodnotili celý rok společně s Kaštánky a rozdali malé odměny.

Odpoledne se prvňáčci rozloučili se školkou. Rozloučení to bylo pohádkové – děti předvedly pohádku O červené Karkulce čtyřikrát jinak. Při plnění úkolů potom všichni dokázali, že jsou na školu připraveni, zazpívali společnou písničku a společně s rodiči vytvořili malé divadelní soubory, které velmi vtipně a úspěšně sehrály vylosované pohádky O kůzlátkách, O perníkové chaloupce a O řepě. Rodiče, byli jste opravdu skvělí, díky.

Po předání vysvědčení a dárků jsme se přesunuli na zahradu, kde jsme opekli buřtíky a jiné dobroty a potom už se začali chystat na očekávaný tajný večerní výlet, tentokrát na kolech. Vyrazili jsme směr Barchoviny, po Panské cestě kolem hájovny a havlovického rybníka na hřiště, kde jsme měli zamluvenou vzduchovou trampolínu. Na té jsme se všichni vyřádili do únavy a spokojně odjížděli zpět ke školce. Děti byly moc šikovné, hnaly se jako o závod, ale nezapomínaly na domluvená pravidla. Po polévce a přípitku rychlá hygiena a hurá do spacáků. Spali všichni spokojeně až do rána.

Letošní parta předškoláků, ve které měli výraznou převahu kluci, za dobu své docházky do naší školky (většinou nastoupili už od dvou let, takže jsme společně strávili čtyři roky, s některými i víc) dozrála v samostatné, slušné, ale i sociálně velmi vnímavé osobnosti, které nehledí jen na vlastní prospěch, ale tvrdě hájí zájmy celého kolektivu. To je to hlavní, co jsme dětem do života chtěly předat – být za všech okolností slušnými lidmi, nebát se říci svůj názor, nenechat se odstrkovat, nedělat druhým, co sám nemám rád, zkrátka jak zaznělo v jedné známé pohádce: „před nikým se neponižuj a nad nikoho se nepovyšuj…“.  Věřím, že se nám to společně s jejich rodiči podařilo a že děti budou stejně úspěšné a šikovné i ve škole a celém svém dalším životě.

Všem rodičům bych ráda poděkovala za spolupráci, za pomoc při akcích školky, za vaše nápady, náměty, připomínky, důvěru, se kterou nám každé ráno své děti přivádíte.

A s většinou z vás se těším po prázdninách zase na shledanou.

Krásné sluníčkové léto s veselými zážitky s vašimi dětmi přejí Iva, Jana a Monika.

 

Podívejte se na fotografie.

—————

Zpět