Beseda rodičů s učitelkou 1. třídy

02.12.2013 15:35

V úterý 19. listopadu proběhlo setkání rodičů nejstarších Dubínků s paní učitelkou 1. třídy Radou Řehákovou. Hlavní téma setkání spojeného s ukázkami činností dětí byla připravenost předškoláků k zápisu do 1. třídy, který proběhne začátkem příštího roku. Rodiče měli možnost sledovat děti při plnění úkolů, které by měly zvládat před nástupem do školy – počítaly, hledaly obrázky, které stejně začínají, opakovaly geometrické tvary, barvy, velikosti, k číslicím přiřazovaly správný počet prvků, ale společně si také zazpívali. Rodiče se dozvěděli, že důležité jsou nejen znalosti rozumové, ale stejně důležitá je samostatnost při plnění úkolů, při sebeobsluze, pracovní tempo nebo i správný úchop psacího náčiní. Potřebné informace dostali také rodiče dětí, které se zvažují odklad školní docházky pro své děti.

Fotografie si můžete prohlédnout ZDE

—————

Zpět