Informace pro strávníky

Vážení rodiče, vážení strávníci,

naše mateřská škola připravuje změny v hrazení poplatků za MŠ.

Od září 2016 se budou platby za stravné a školné provádět v elektronické podobě.

Pokud nemáte bankovní účet, můžete platby na účet zasílat prostřednictvím SIPO, nebo platbou na pokladně banky. Proto bude nutné počítat s platbou za stravné a školné na září 2016 již k 25. srpnu.

Prosím všechny o včasné zadání příkazů a to k 25. dni předchozího měsíce (jako ideální se jeví trvalý příkaz).

U každé platby bude nutné vždy uvádět variabilní symbol strávníka.

Číslo účtu MŠ a variabilní symbol vám bylo oznámeno v písemné podobě.

Vyúčtování plateb a vracení přeplatků budeme provádět 2x ročně a to k 31. 1. a k 31. 8. zpět na váš účet, který nám před přechodem na bezhotovostní platby uvedete v Přihlášce ke stravování.                                                                                                      

Vratky i nedoplatky budou zákonným zástupcům sděleny písemně a to i s termínem splatnosti.

Další informace u vedoucí školní jídelny Evy Gabčanové a u ředitelky MŠ Ivy Pichové.